Algemene voorwaarden de Hertaler

Spreken we af dat de Hertaler voor u aan de slag gaat? Fijn! Bij zo'n afspraak hoort wel een aantal spelregels. Die maken vooraf duidelijk wat u (de opdrachtgever) en de Hertaler kunnen en mogen als er onverwachte dingen gebeuren. De Hertaler vindt dat ook zulke algemene voorwaarden begrijpelijk moeten zijn. Daarom staan alle afspraken op één pagina.

  1. Afspraken. De precieze afspraken tussen de Hertaler en u staan in een opdrachtbevestiging. Daarin staat beschreven wat de Hertaler precies gaat doen, wanneer het af is en welke vergoeding er tegenover staat. In een mail of een ondertekend document wordt bevestigd dat we beiden akkoord zijn. Naast die afspraken in de opdrachtbevestiging gelden ook deze algemene voorwaarden. Voordat er afspraken worden gemaakt, stuurt de Hertaler meestal een offerte. Die is altijd vrijblijvend. De Hertaler baseert deze op de informatie die u heeft gegeven en gaat ervan uit dat die compleet is en klopt.

  2. Uitvoering. De Hertaler doet zijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. U zorgt dat de Hertaler alle benodigde informatie op tijd krijgt. De Hertaler mag een deel van de opdracht door een ander laten uitvoeren, als dit nodig is. Dit gebeurt uitsluitend na overleg met u. De Hertaler en u houden vertrouwelijke informatie geheim. Als er voor de uitvoering van de opdracht onverwacht meer werk gedaan moet worden, dan worden nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding en wanneer het af is. Als de Hertaler de opdracht niet op tijd kan uitvoeren door iets waar hij niks aan kan doen zoals ziekte, dan worden de afspraken opgeschort. De Hertaler neemt dan zo snel mogelijk contact op met u. Als de Hertaler u originele teksten levert, blijft het auteursrecht daarvan bij de Hertaler. U krijgt een exclusieve licentie voor het gebruik van de tekst zoals afgesproken. Naamsvermelding van de Hertaler is verplicht en de Hertaler mag de teksten ook voor eigen promotie-doeleinden gebruiken, behalve als daarover andere afspraken zijn gemaakt.

  3. Prijzen. Een oriënterend gesprek is altijd gratis. Als de Hertaler u een tekst levert, is in de prijs inbegrepen dat de Hertaler eenmaal eenvoudige verbeteringen doet na overleg met u. Over grote of meer herzieningen worden aparte afspraken gemaakt. Alle prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. Er kunnen nog reis- en andere onkosten bijkomen die de Hertaler voor de opdracht moet maken. De Hertaler kan de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en per fase een rekening sturen. U moet binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen, behalve als er iets anders is afgesproken. Als u het niet eens bent met de rekening, moet u dit binnen 8 dagen laten weten. Als u niet op tijd betaalt, mag de Hertaler wettelijke rente in rekening brengen. De extra kosten om de rekening toch betaald te krijgen, zijn dan voor u.

  4. Schade. Als er schade ontstaat bij het uitvoeren van de opdracht, dan is de Hertaler niet aansprakelijk, behalve als dat komt door opzet of roekeloosheid van de Hertaler. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de directe schade voor u.

  5. Einde. De afspraken eindigen als het werk door de Hertaler geleverd is, behalve als daarover iets anders afgesproken is. Daarnaast worden de afspraken opgezegd als de Hertaler of u failliet gaat. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet, mag de Hertaler de opdracht stopzetten. U mag de opdracht niet zonder overleg aan iemand anders overdoen. Op alle afspraken is het Nederlandse recht van toepassing. Als er problemen ontstaan, zullen u en de Hertaler altijd eerst proberen samen tot een oplossing te komen.